DIU – Datorn i Utbildningen, har ett förslag med fem punkter som de tycker att riksdagen skall ta beslut om för att skapa ett nationellt åtgärdsprogram för att öka kompetensen hos såväl skolledare och lärare som i slutänden eleverna. I förslaget, som kallas Beslutsboken, finns det även exempel på arbetssätt, bl.a. Flipped Classroom, som kan […]

Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden har en artikelserie i webb-TV-format om att använda IT och digitala läromedel i skolan. Helena Kvarnsell berättar om hur hon använder IT i biologiundervisningen. På Helenelundskolan utbildar lärarna varandra i IT under en kompetensutvecklingsdag och Cecilia Johansson använder blogg och rollspel i sin historieundervisning. Detta är bara ett axplock av de små […]

Andreas Skog är lärare och IT-pedagog. På sin blogg skriver han om IT och formativ bedömning: http://andreasskog.wordpress.com/2013/10/18/veckans-youtube-digitala-verktyg-for-synligt-larande/

Hittade en artikel om skola och IT där skribenten tycker att skolan inte behöver fler lärare utan att de lärare som finns skall ha mer kompetensutveckling och bättre status. Det skrivs även om politikernas åsikter i det hela. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.546771/skolan-behover-it–inte-fler-larare