När ni lägger in inlästa läromedel på elevernas datorer skall de läggas på C: och inte på W: eller skrivbordet. Det tar mycket längre tid att föra över filerna om de läggs på annan plats än C:. Det kan hända att Amis försvinner från datorerna och då kan it-service installera programmet igen. Om eleven har […]