Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden har en artikelserie i webb-TV-format om att använda IT och digitala läromedel i skolan. Helena Kvarnsell berättar om hur hon använder IT i biologiundervisningen. På Helenelundskolan utbildar lärarna varandra i IT under en kompetensutvecklingsdag och Cecilia Johansson använder blogg och rollspel i sin historieundervisning. Detta är bara ett axplock av de små […]

Genom att följa iLearn Technology via Feedly hittade jag deras blogginlägg om Stormboard. Stormboard är ett verktyg för att kunna brainstorma och samarbeta. Värt att ta en titt på om man vill försöka jobba med formativ bedömning och samarbete via nätet. http://ilearntechnology.com/?p=5286

Andreas Skog är lärare och IT-pedagog. På sin blogg skriver han om IT och formativ bedömning: http://andreasskog.wordpress.com/2013/10/18/veckans-youtube-digitala-verktyg-for-synligt-larande/

Jag vet att vi idag inte har alla de verktyg som visas på Pedagog Stockholm men det de visar kan användas som inspiration och vi kan kanske hitta andra verktyg för att bedöma på ett liknande sätt. Jag har under länkar lagt till http://www.pedagogstockholm.se/verktyg-for-formativ-bedomning/ som är Pedagog Stockholms sida om verktyg för formativ bedömning. Jag vill […]