I nummer 10, 2013, av Skolvärlden berättar en liten notis om språkläraren Lars Hemzelius som låter sina elever chatta 20 minuter i veckan med elever på en grannskola. Varannan gång har de förberedda uppgifter och varannan är det fri chatt. Läs mer på http://www.skolvarlden.se/artiklar/sprakundervisning-som-engagerar Där finns även en lista med lärare som söker klasser för att […]