DIU – Datorn i Utbildningen, har ett förslag med fem punkter som de tycker att riksdagen skall ta beslut om för att skapa ett nationellt åtgärdsprogram för att öka kompetensen hos såväl skolledare och lärare som i slutänden eleverna.

I förslaget, som kallas Beslutsboken, finns det även exempel på arbetssätt, bl.a. Flipped Classroom, som kan användas i utbildningen.

 Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind