Archive forapril, 2014

The Big Five

april 8, 2014 | Leave a Comment

The Big Five är förmågor som genomsyrar Lgr11. Jag samlar här lite länkar för att ni skall kunna läsa mer om dem. Lärarnas Nyheter från 2011 – Lägg krutet på The Big 5 Lärarnas Nyheter från 2013 – The Big 5 saknar tyngd, en artikel som inte håller med Svanelid från 2011. Fröken Ann – […]

DIU – Datorn i Utbildningen, har ett förslag med fem punkter som de tycker att riksdagen skall ta beslut om för att skapa ett nationellt åtgärdsprogram för att öka kompetensen hos såväl skolledare och lärare som i slutänden eleverna. I förslaget, som kallas Beslutsboken, finns det även exempel på arbetssätt, bl.a. Flipped Classroom, som kan […]

Ulli Samuelsson har skrivit en avhandling där hon tittar på vilken digital kompetens den enskilda eleven får möjlighet att uppnå och kommer fram till att det beror på så väl socioekonomisk bakgrund som vilken eller vilka enskilda lärare eleven möter. Bara för att eleven har tillgång till digital teknik betyder det inte att den har […]