Det finns ett antal olika digitala anslagstavlor som kan användas i undervisningen som ett kollaborativt verktyg. De kan användas vid brainstorming, utvärdering av lektioner, formativ bedömning mm.

Alla funkar lite olika men ett exempel är NoteApp (tidigare corkboard.me) där du kan ge eleverna länken till anslagstavlan och de kan gå in utan inloggning och sätta upp en post-it om t.ex. vad de har lärt sig av lektionen. Läraren kan sedan gå in och kommentera elevens kommentarer och på det viset ge feed back.

Bloggen itmamman.se ger exempel på tre tavlor; coarkboardme.se, Linoit och wallwisher med manualer och filmer om hur de fungerar.

Free Technology for Teachers har förslag på sju olika så kallade sticky note services.

Exempel på fler bloggar som visar hur digitala corkboards kan användas i klassrummet:

iLearn Technology

Gunilla Almgrenback IKT och specialpedagogik

Teaching Tips – Networked Teaching  & Learning

 Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind