Archive fordecember, 2013

När ni lägger in inlästa läromedel på elevernas datorer skall de läggas på C: och inte på W: eller skrivbordet. Det tar mycket längre tid att föra över filerna om de läggs på annan plats än C:. Det kan hända att Amis försvinner från datorerna och då kan it-service installera programmet igen. Om eleven har […]

I nummer 10, 2013, av Skolvärlden berättar en liten notis om språkläraren Lars Hemzelius som låter sina elever chatta 20 minuter i veckan med elever på en grannskola. Varannan gång har de förberedda uppgifter och varannan är det fri chatt. Läs mer på http://www.skolvarlden.se/artiklar/sprakundervisning-som-engagerar Där finns även en lista med lärare som söker klasser för att […]

Bloggen Free Technology for Teachers erbjuder tips om appar, program och nättjänster. Där finns även guider och tutorials samt instruktioner om hur du kan göra en blogg eller en hemsida. Genom att följa bloggen via Facebook kan ni hålla er uppdaterade på allt nytt som kommer. Förutom länken nedan hittar ni den alltid i länklistan […]